2022-05-16 Nincs hozzászólás dimenzio Events

Dimenzio Tánc Sport Egyesület

9023 Győr, Téglavető u. 27.

MEGHÍVÓ!

Tisztelt Egyesületi tagok!

A Dimenzio Tánc Sport Egyesület Alapszabályának megfelelően ezúton meghívjuk a Dimenzio Tánc Sport Egyesület 2022. évi közgyűlésére.

Időpont: 2022. május 27. 17:00 óra

Helyszín: 9023 Győr, Téglavető u. 27.

Napirendi pontok:

  1. A 2021. évi pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített beszámoló megtárgyalása és elfogadása
  2. Az Elnökség 2021. évre vonatkozó szakmai beszámolójának a megtárgyalása és elfogadása
  3. Az éves pénzügyi terv megtárgyalása
  4. Egyebek

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy megismételt Közgyűlést tartunk 2022. május 29. 17.00 órakor változatlan helyszínen és napirenddel, amely a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

                                                              Üdvözlettel:

                                                                                       Futó Károly elnök

                                                                          Dimenzio Tánc Sport Egyesület

Győr, 2022. május 16.